Rok szkolny 2010/2011

 

 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w trybie przetargu nieograniczonego na "Wybór kierownika projektu" w projekcie PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI "Nauczyciel sukcesu" Więcej informacji
 • OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA "WYBÓR KIEROWNIKA PROJEKTU" W PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - 04 maja 2011 r. "Nauczyciel sukcesu" Więcej informacji
 • Maraton matematyczny oparty o Informator maturalny i Zestaw wzorów. Więcej informacji
  PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY MARZEC 2011 w odniesieniu do "INFORMATORA O EGZAMINIE MATURALNYM OD 2010 ROKU MATEMATYKA" oraz "WYBRANYCH WZORÓW MATEMATYCZNYCH". Pobierz plik
 • Warsztaty plastyczne dla uczniów i nauczycieli w Zakładzie "DECORA"
 • Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli na szkolenie: "W drodze do stopnia awansu zawodowego nauczyciela - opracowanie dokumentacji, przygotowanie do egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej".
  Tematyka szkolenia:
  procedury awansu zawodowego nauczycieli wg aktualnych przepisów prawa, wymagania kwalifikacyjne / egzaminacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego, dokumentowanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, przygotowanie do egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej.
  Pięciogodzinne szkolenie odbędzie się 7 kwietnia 2011r. (czwartek) o godzinie 15:00 w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42. Zainteresowani nauczyciele proszeni są o potwierdzenie udziału do 4 kwietnia 2011r. telefonicznie pod numerem (41) 332 32 03. Koszt szkolenia 30 zł. Doradcy metodyczni: Elżbieta Waszkuć, Barbara Dziedzic.
 • Próbny egzamin maturalny z języka polskiego - poziom podstawowy. Ocenianie arkusza.
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka i Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieliw Kielcach zapraszają nauczycieli na spotkanie 16 marca 2011 r. w godz.12:00-13:30 w ramach XVI TARGÓW EDUKACYJNYCH. W programie spotkania:
  1) Kultura regionu na egzaminach w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej.
  2) ¬ródła wiedzy o regionie świętokrzyskim w zasobach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.
  3) Współcześni pisarze regionu świętokrzyskiego i ich książki.
  Więcej...
  Przejdź na stronę www.targikielce.pl ...
 • Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Grupa Edukacyjna S.A.mają przyjemność zaprosić dyrektorów, nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, placówek oświatowych i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na ogólnopolską konferencję na temat PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI, która odbędzie się 18 marca 2011 r. w sali CK1–CK2 w Centrum Konferencyjnym, ul. Zakładowa 1 (Targi Kielce). Konferencja organizowana jest w ramach XVI Targów Edukacyjnych (16-18.03.2011 r.). Więcej...
 • Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli na warsztaty: PROJEKT GIMNAZJALNY - KROK PO KROKU Czas trwania warsztatów: 5 godzin dydaktycznych. Termin warsztatów: 9 marca 2011 godz. 15:00-18:45
  Opis warsztatów:
  Uczestnicy warsztatów zapoznają się z organizacją przebiegu projektu gimnazjalnego- zgodnie z założeniami rozporządzenia MEN. Opracują harmonogram działań w szkole.
  Poruszane zagadnienia:
  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku, zmieniające rozporządzenie z 30.04.2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
  2. Sposoby organizacji i realizacji projektu gimnazjalnego.
  3. Etapy pracy metodą projektu.
  4. Planowanie tematów projektów gimnazjalnych w szkole.
  5. Dokumentacja przebiegu projektu.
  6. Harmonogram przebiegu projektu gimnazjalnego w szkole.
  Zakładane efekty warsztatów:
  Dzięki warsztatom uczestnicy poznają etapy metody projektu, możliwości realizacji projektu gimnazjalnego w szkole i zaplanują działania we własnym gimnazjum.
  Stosowane metody pracy podczas spotkania: spotkanie prowadzone jest metodami warsztatowymi i wymaga aktywności uczestników.
  Prowadzący: Joanna Kimla, Anna Szlesińska
  Opłata za warsztaty: 30 zł. Zainteresowani warsztatami nauczyciele proszeni są o potwierdzenie udziału do 7 marca 2011r. telefonicznie pod numerem 41 332 32 03.
 • Informujemy, że listy uczestników warsztatów metodycznych "Ile Mrożka w Mrożku" w dniu 25 lutego br. zostały zamknięte. Spotkanie jest przeznaczone dla nauczycieli z Kielc.
 • Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach informuje, że pozostały jeszcze wolne miejsca na kursach kwalifikacyjnych z zakresu:
  OLIGOFRENOPEDAGOGIKI
  TERAPII PEDAGOGICZNEJ

  Kursy nadają uprawnienia do pracy z osobami z niepełnosprawnością umysłową i do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej. Kursy obejmują ogółem po 270 godzin. Odpłatność za każdy z nich wynosi 1300 zł. Planowany termin rozpoczęcia kursów po dokonaniu naboru pierwsze pólrocze 2011r., zakończenie - luty 2012r. Zajęcia odbywać się będą w ramach zjazdów piątkowo – sobotnio - niedzielnych w siedzibie SODMiDN w Kielcach. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z SODMiDN w Kielcach, ul. Marszałka Piłsudskiego 42. Nr telefonu 41 332 32 03.
 • Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli na kurs: Kierownik wycieczek szkolnych. Szkolenie w wymiarze 5 godzin dydaktycznych odbędzie się 21 lutego 2011r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 w siedzibie ośrodka. Koszt szkolenia 30 zł. Zainteresowani szkoleniem nauczyciele proszeni są o potwierdzenie udziału do 18 lutego 2011r. telefonicznie pod numerem 41 332 32 03.
 • Warsztaty z Moodle dla Nauczycieli - 06.11.2010r. Częstochowa Więcej...
 • Studia podyplomowe z zakresu dwóch przedmiotów: informatyka z elementami dydaktyki oraz edukacja dla bezpieczeństwa (termin rozpoczęcia - październik 2010 r., zakończenia - styczeń 2012 r.) Więcej...
 • Projekt "Kariera młodych w Twoich Rękach" realizowany przez Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw w okresie od 1.08.2010r. do 31.05.2011 r. Więcej...
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej ogłosił konkursy na programy nauczania do nowej podstawy programowej. Więcej...
 • Zapraszamy nauczycieli historii, języka polskiego, etyki, wiedzy o społeczeństwie uczących w szkołach ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego na warsztaty: "¬ródła do nauczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich w praktyce szkolnej", które odbędą się w siedzibie ŚCDN - Kielce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42 w dniu 11 września 2010 r. (sobota) w godz. 10.00-17.00. Więcej...
 • Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli zainteresowanych rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego na szkolenie:JAK ZAPLANOWAĆ ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELA
  Cele szkolenia:poznanie procedur awansu zawodowego nauczycieli wg aktualnych przepisów prawa, poznanie różnic pomiędzy powinnościami a wymaganiami niezbędnymi do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego,opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego.
  Czas trwania szkolenia - 5 godzin. Koszt szkolenia - 30 zł
  Szkolenie odbędzie się 9 września 2010r. (czwartek) o godzinie 15:00 w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42 (dawna H. Sawickiej). Zainteresowani szkoleniem nauczyciele proszeni są o telefoniczne (041 332 32 03) potwierdzenie udziału do 8 września 2009 r. Doradcy metodyczni:mgr Barbara Dziedzic, mgr Elżbieta Waszkuć.
 • Grant w ramach Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 2010/2011 Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele
  Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach informuje, że jest realizatorem kursu doskonalącego: Edukacyjna wartość dodana - metodą oceny efektywności kształcenia organizowanego w ramach Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 2010/2011. Niniejszy kurs adresowany jest do 150 nauczycieli gimnazjów oraz szczególnie zainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego. Więcej informacji...
  Karta zgłoszenia...