Zadania z planimetrii w kontekście przygotowań do egzaminu maturalnego z matematyki

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych
Nauczyciele matematyki

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i OKE w Łodzi  zaprasza nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych na konferencję

Zadania z planimetrii w kontekście przygotowań do egzaminu maturalnego z matematyki

Termin: 25 listopada 2018r. (niedziela) w godz. 10.00 – 14.00
Prowadzący: Koordynator egzaminu maturalnego z matematyki - Henryk Dąbrowski
Miejsce konferencji: II Liceum Ogólnokształcące w Kielcach im. J. Śniadeckiego, ul. Śniadeckich 9

Konferencja jest bezpłatna dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Zainteresowani nauczyciele proszeni są o potwierdzenie udziału do 16 listopada 2018 r. (telefoniczne pod numerem 41 36 76 726).

Serdecznie zapraszamy!

Kategoria: 
Matematyka - szkoły ponadgimnazjalne