Jak przygotować uczniów do napisania wypracowania z historii i wiedzy o społeczeństwie na maturze na poziomie rozszerzonym?

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych w Kielcach
Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i OKE w Łodzi zapraszają nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie na konferencję:

Jak przygotować uczniów do napisania wypracowania z historii
i wiedzy o społeczeństwie na maturze na poziomie rozszerzonym?

Konferencja odbędzie się 25 listopada 2018 r. (niedziela) w godz. 10.00 do 14.00 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, ul. Śniadeckich 9.

Konferencję  poprowadzi Pan Marek Zapieraczyński p.o. kierownika Wydziału Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego OKE w Łodzi.

Konferencja jest bezpłatna dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Prosimy o zadeklarowanie obecności w terminie do dnia  16 listopada 2018 r. - numer telefonu: 41 36 76 726

 

Kategoria: 
Historia