Konferencja dla nauczycieli geografii szkół ponadgimnazjalnych

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli geografii szkół ponadgimnazjalnych na konferencję metodyczną.

Program konferencji:

  1. Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019.
  2. Nowa podstawa programowa z geografii w szkołach ponadpodstawowych od 2019 r.
  3. Oferta szkoleniowa SODMiDN w Kielcach.
  4. Badanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia nauczycieli.

Konferencja odbędzie się 27 listopada 2018 r. (wtorek) w godzinach 15.30 - 17.45 w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.

Konferencja jest bezpłatna dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Kategoria: 
Geografia/Przyroda