Podnoszenie świadomości ekologicznej młodzieży

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
szkól podstawowych

Zapraszamy na szkolenie nt. podnoszenia świadomości ekologicznej młodzieży, które odbędzie się 23 listopada 2018 roku w godzinach 12.00 - 16.30 w sali portretowej w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, ul. ks. Piotra Ściegiennego 2.
Spotkanie poprowadzi Pan Wojciech Białek - doradca metodyczny geografii.

Tematyka:

  1. Świadomość ekologiczna społeczeństwa i rola placówek edukacyjnych.
  2. Ochrona przyrody i jej formy. Typy krajobrazów.
  3. Zmiany klimatu a bioróżnorodność. Gatunki inwazyjne.
  4. Polityka jednostek samorządowych w zakresie ochrony środowiska.
  5. Zielona infrastruktura.
  6. Opracowanie programów (innowacji) w zakresie edukacji ekologicznej (forma warsztatowa).

Dla każdego uczestnika zapewniamy:

  • broszurę "Szanse, możliwości i potencjał gmin w zarządzaniu środowiskiem" (100 str.),
  • zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
  • obiad i przerwy kawowe.

Szkolenie jest realizowane przy współpracy z Krajowym Centrum Inicjatyw w Warszawie w ramach projektu "Szanse, możliwości i potencjał gmin w zarządzaniu środowiskiem."

Szkolenie realizowane jest dla grupy 20 osobowej. Obowiązuje elektroniczna rejestracja. Zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko, nazwę i adres szkoły należy wysiać do 16 listopada 2018 r. na adres e-mailowy: metodyk.wb@wp.pl. O zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń i potwierdzenie e-mailowe.

Kategoria: 
Biologia
Geografia/Przyroda