Nauczanie języków obcych w erze multimediów w kontekście motywowania uczniów

SZANOWNI PAŃSTWO  DYREKTORZY SZKÓŁ
NAUCZYCIELE JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach  zaprasza nauczycieli języka niemieckiego na warsztaty metodyczne

Nauczanie języków obcych w erze multimediów w kontekście motywowania uczniów

Program:
Część teoretyczna:

  • Realizm dydaktyczny w nauczaniu języków obcych.
  • Wykorzystanie nowej technologii, a wzrost motywacji do nauki młodego pokolenia.

Część warsztatowa:

  • Zaproponowanie skutecznych metod i form pracy z uczniami przy użyciu materiałów multimedialnych  (prezentacja multimedialna).
  • Praca metodami aktywizującymi (np. Kahoot, QR-Code i inne).
  • Wymiana poglądów i doświadczeń w wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Warsztaty odbędą się 28 listopada 2018 r. (środa) w godzinach 16:00 – 18:15 w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.

Zajęcia poprowadzi rodzimy użytkownik języka niemieckiego MBA Ralph Arzt.

Warsztaty są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Uczestnicy otrzymają materiały metodyczne, zaświadczenia uczestnictwa.

Prosimy o potwierdzenie udziału nauczycieli do dnia 23 listopada 2018 r., nr telefonu 41 36 76 726