KONKURS NA ESEJ

Fundacja  im. Agi Skrobackiej  „Wiatr w Żagle” oraz  Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zapraszają uczniów  i nauczycieli do udziału w konkursie  Nasza niepodległość, moja wolność.

Głównym celem konkursu jest wywołanie refleksji na temat indywidualnych i zbiorowych doświadczeń, przeżyć osobistych i  związków ze wspólnotą- rodziną, społecznością lokalną, narodem.  Swoje rozważania uczeń powinien ująć w formę eseju. Efektem prac ma być  między innymi rozwijanie kompetencji czytelniczej i kulturowej młodych ludzi.

Informacje o konkursie i regulamin znajduje się na stronie Fundacji

http://www.wiatrwzagle.org

Kategoria: 
Język polski - szkoły ponadgimnazjalne