Twórczy nauczyciel, twórczy uczeń

SZANOWNI PAŃSTWO
DYREKTORZY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w Kielcach
NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH
NAUCZYCIELE MATEMATYKI

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, uczących w klasach 4 - 8 szkół podstawowych na seminarium:

Twórczy nauczyciel, twórczy uczeń

Termin: 26 listopada 2018r. (poniedziałek), godz. 15:00 – 19:00
Miejsce: SODMiDN w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42

W programie:

  1. Jak zachęcać uczniów do kreatywności, samodzielności i innowacyjności.
  2. Motywowanie do twórczej postawy w uczeniu się przedmiotów matematyczno - przyrodniczych.
  3. Przegląd nowoczesnych metod i form nauczania.
  4. Techniki zapamiętywania na lekcjach matematyki i przedmiotów przyrodniczych.
  5. Trening twórczości – przykładowe ćwiczenia.

Warsztaty są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o potwierdzenie udziału w zajęciach – tel. 41 36 76 726 do dnia 23.11.2018r.

Serdecznie zapraszamy!

Kategoria: 
Biologia
Chemia
Geografia/Przyroda
Matematyka - szkoły podstawowe, gimnazja
Matematyka - szkoły ponadgimnazjalne