Szkolenie dla nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół
Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza na szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

Ukończenie szkolenia uprawnia nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie odbędzie się  w dniach 10 – 17 grudnia 2018r. w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 42.

Czas trwania szkolenia - 30 godzin dydaktycznych
10 – 14 grudnia 2018 r. – godz. 14.30 – 20.30
15 – 16 grudnia 2018 r. – godz. 11.00 – 16.00
Egzamin 17 grudnia 2018 r. – godz. 14.30

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Liczba miejsc ograniczona. Zainteresowani nauczyciele proszeni są o potwierdzenie udziału (numer tel. 41 36 76 726) do dnia 30 listopada 2018 r.