Analiza zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych uczniów klas 1-3

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół Podstawowych w Kielcach

Dyrektor Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz doradcy metodyczni zapraszają zainteresowanych nauczycieli na szkolenie na temat:

Analiza zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych uczniów klas 1-3.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych.

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 7 grudnia 2018 r. (piątek) w godzinach 14.30 – 18.15 w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42.

Spotkanie   poprowadzą doradcy metodyczni: Beata Tomala, Małgorzata Majta.

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 5 grudnia 2018 r. telefonicznie - numer 41 36 76 726.

Spotkanie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Kategoria: 
Edukacja wczesnoszkolna
Wychowanie i opieka