Animacja życia szkoły przez bibliotekę szkolną

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych
Nauczyciele bibliotekarze

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Kielcach zapraszają nauczycieli bibliotekarzy na konferencję metodyczną:

 Animacja życia szkoły przez bibliotekę szkolną

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne
Termin spotkania: 12 grudnia 2018 r. (środa), godz. 15.00 – 17.15
Miejsce spotkania: Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.

Program:

  1. Animacja życia szkoły przez bibliotekę szkolną - prezentacja literatury: książki, czasopisma, otwarte zasoby internetowe - Edyta Grabowska, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach.
  2. Animacja życia szkoły przez bibliotekę szkolną - prezentacja dobrych praktyk - Jadwiga Ozdoba, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie.
  3. Wymiana doświadczeń.

Konferencja jest bezpłatna dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Zainteresowani nauczyciele proszeni są o potwierdzenie udziału (numer tel. 41 36 76 726) do dnia 7 grudnia 2018 r.