POZNALIŚMY LAUREATÓW KONKURSU NA ESEJ

Fundacja  im. Agi Skrobackiej  „Wiatr w Żagle” oraz  Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zapraszają laureatów konkursu Nasza niepodległość, moja wolność oraz ich szkolnych opiekunów na uroczystą galę 6 stycznia 2019 r. w Domu Środowisk Twórczych-Pałacyku Tomasza Zielińskiego w Kielcach. Szczegółowe informacje zostaną przekazane drogą mailową.

W załącznikach  - protokół z listą osób nagrodzonych oraz okolicznościowy biuletyn zawierający najlepsze eseje nadesłane na konkurs.

Laureatom i ich Nauczycielom serdecznie gratulujemy! We współczesnym świecie zdominowanym przez technologię i pragmatyzm warto mieć odwagę formułowania własnych myśli i publicznego ich prezentowania.

Małgorzata Miazga, doradca metodyczny języka polskiego