Konferencja z okazji 60-lecia poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego w Kielcach w 100- lecie niepodległej Polski

Szanowni Państwo,

W imieniu pracowników Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach, partnerów konferencji: Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Fundacji Ponad im. Doktora Pawła Półroli oraz własnym mam zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję z okazji 60-lecia poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego w Kielcach w 100- lecie niepodległej Polski.

Ideą przewodnią organizowanej Konferencji jest uczczenie odzyskania niepodległości przez państwo polskie oraz rozwoju poradnictwa, które miało możliwość kształtowania się w wolnej Polsce. W czasie konferencji przedstawione zostaną także możliwości i perspektywy dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w obszarze wsparcia rozwoju dziecka/ ucznia.

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem przez:
Wojewodę Świętokrzyskiego
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Prezydenta Miasta Kielce

Patronat Medialny: Radio Kielce, TVP 3, Echo Dnia.

Konferencja odbędzie się w dniu 11 lutego 2019 roku w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach w godzinach 10.00-14.00.

Szczegóły i program konferencji
Karta zgłoszeniowa