W duchu szacunku dla drugiego człowieka w świecie realnym i wirtualnym

Dyrektor Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w imieniu Prezydenta Miasta Kielce zaprasza nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na konferencję:

W duchu szacunku dla drugiego człowieka w świecie realnym i wirtualnym

Konferencja odbędzie się 4 marca 2019 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Langiewicza 18.

Program konferencji:

  • 15.00 – 15.10 Uroczyste otwarcie konferencji, powitanie gości – mgr Barbara Dziedzic dyrektor Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
  • 15.10 – 15.30 Aspekty prawne mowy nienawiści – adwokat Jerzy Zięba dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach,
  • 15.30 – 15.50 Zrozumieć innych, czyli jak uczyć o tolerancji i szacunku – mgr Dorota Batóg, mgr Elżbieta Sornat doradcy metodyczni z Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego  i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
  • 15.50 – 16.10 Młodzi online. Zachowania młodzieży w sieci, zjawisko hejtu – mgr Monika Zawadzka - Chłopek doradca metodyczny z Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
  • 16.10 – 16.30 przerwa kawowa,
  • 16.30 – 16.50 News versus fake news – mgr Bartosz Prońko doradca metodyczny z Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
  • 16.50 – 17.10 Chrześcijanin a hejt i mowa nienawiści w internecie – ks. dr Paweł Ścisłowicz doradca metodyczny z Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
  • 17.10 – 17.30 Dobre praktyki – Tworzenie kontraktu Szkoła dobrych relacji - nauczyciel z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach,
  • 17.30 – 17.50 Dobre praktyki – Konsekwencje hejtu - zajęcia symulacyjne sposobem na dotarcie do uczniów – mgr Renata Kopyć - pedagog i mgr Wioletta Kozub - nauczyciel przedmiotów ekonomiczno-prawnych z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach,
  • 17.50 – 18.00 Podsumowanie konferencji.

Uczestnicy konferencji otrzymają materiały metodyczne do wykorzystania podczas lekcji.

Prosimy o potwierdzenie udziału w terminie do 27 lutego 2019 r. - telefon: 41 36 76 726, w godzinach 8.30-15.30.