Perspektywy polonistyczne w szkole ponadpodstawowej - drugi termin

Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych
Nauczyciele  języka polskiego

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza ponownie nauczycieli języka polskiego na konferencję metodyczną, która odbędzie się w dniu 22 lutego 2019 r. (piątek) w godzinach 16.00-17.30 w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego, ul. Gagarina 5.

Temat: Perspektywy polonistyczne w szkole ponadpodstawowej.

W programie:

  1. Charakterystyka uczniów pierwszych klas szkoły ponadpodstawowej.
  2. Specyfika nowej podstawy programowej od roku 2019/2020.
  3. Sposób pracy z tekstem literackim i lista lektur.

Konferencja jest bezpłatna dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Kielce. Nauczyciele spoza miasta mogą uczestniczyć w niej za odpłatnością.

Prosimy o potwierdzenie udziału do 20 lutego 2019r. nr telefonu: 41 36 76 726.

Kategoria: 
Język polski - szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne