Innowacyjne możliwości wykorzystania platformy Stories that move na zajęciach edukacyjnych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół w Kielcach
Nauczyciele języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie,
języków obcych, pedagodzy szkolni i wychowawcy

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Anne Frank House w Amsterdamie, Fundacją Polsko-Niemiecką i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach zaprasza nauczycieli na warsztaty metodyczne:

Innowacyjne możliwości wykorzystania platformy Stories that move na zajęciach edukacyjnych

W programie:

  1. Przedstawienie platformy Stories that Move jako skutecznego narzędzia do przeciwdziałania dyskryminacji.
  2. Omówienie zakresu użycia pięciu ścieżek edukacyjnych na lekcjach języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie a także w nauce języków obcych.
  3. Wprowadzenie do pracy on-line z projektem Stories that Move - rejestracja, logowanie, tworzenie własnej „klasy”.
  4. Dyskusja na temat możliwości wykorzystania platformy w pracy edukacyjnej z młodzieżą w ramach zajęć mających na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści.

Warsztaty odbędą się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach, Aleja Legionów 4 w dniach 22.03.2019 r. (piątek) w godzinach 15.00-17.45 (część pierwsza) oraz 23.03.2019 r. (sobota)  w godzinach 10.00 – 12.45 (część druga).

Zajęcia poprowadzi Pan Mateusz Trojański, edukator Anne Frank House, Amsterdam.
Wsparcie merytoryczne zapewni Pani Tamara Hachulska, doradca metodyczny SODMiDN w Kielcach.

Warsztaty są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Udział w spotkaniu prosimy zgłosić do 20.03.2019 r. pod numerem 41 36 76 726. Liczba miejsc ograniczona.

Uczestnicy otrzymają materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć z użyciem platformy.

Kategoria: 
Historia
Język angielski
Język polski - szkoły podstawowe, gimnazja
Język polski - szkoły ponadgimnazjalne