II Festiwal Kreatywnych Świetlic

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół w Kielcach
Nauczyciele  świetlic szkolnych


Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu:
dopiero pilna praca go obrobi  i wartość mu wielką nada.    
                                                            Stanisław Staszic

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SPECJALNYCH W KIELCACH

SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO
I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH

zapraszają do wzięcia udziału w II edycji
Festiwalu Kreatywnych Świetlic
 

Przegląd odbędzie się 6 czerwca 2019 roku w Zespole Szkół nr 1 Specjalnych 
w Kielcach ul. Szkolna 29

 

Poniżej został zamieszczony Regulamin II Festiwalu Kreatywnych Świetlic wraz z załącznikami.

Do pobrania: Regulamin, karta zgłoszenia oraz oświadczenia