Tragizm wojny i okupacji - w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Zespołem Szkół Elektrycznych w Kielcach oraz Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach zapraszają na

Międzyszkolny Projekt Edukacyjny
Tragizm wojny i okupacji - w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Szczegóły...

Kategoria: 
Historia
Język polski - szkoły podstawowe, gimnazja
Język polski - szkoły ponadgimnazjalne