Organizacja wycieczek w szkole ponadgimnazjalnej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół Ponadgimnazjalnych
w Kielcach

Zapraszamy nauczycieli na szkolenie

Organizacja wycieczek w szkole ponadgimnazjalnej

Szkolenie odbędzie się dnia 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) w godz. 16.00 – 19.45 w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42

W programie:

  • Akty prawne dotyczące wycieczek szkolnych
  • Cele krajoznawstwa i turystyki w szkole
  • Formy krajoznawstwa i turystyki w szkole
  • Zadania kierownika wycieczki
  • Obowiązki opiekunów wycieczki
  • Karta wycieczki
  • Organizacja wycieczek zagranicznych
  • Dobre praktyki podczas wycieczek szkolnych

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Prosimy o potwierdzenie udziału do 24 kwietnia 2019r. nr telefonu: 41 36 76 726.