„W poszukiwaniu nowych sposobów prowadzenia zajęć edukacyjnych” - spotkanie w Fabryce Porcelany w Ćmielowie

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli wKielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli plastyki, zajęć artystycznych, wiedzy o kulturze oraz innych zainteresowanych na warsztaty metodyczne:

„W poszukiwaniu nowych sposobów prowadzenia zajęć edukacyjnych” -
spotkanie w Fabryce Porcelany w Ćmielowie

W programie :

  • Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie,
  • ekspozycja starej ćmielowskiej porcelany,
  • Galeria van Rij,
  • wystawa obrazów malowanych na porcelanie,
  • warsztaty ceramiczne.

Szkolenie odbędzie się dnia 27 kwietnia (sobota) 2019r. w Centrum Porcelany Artystycznej w Ćmielowie.
Wyjazd z Kielc o godzinie 10.30 (parking ul. Żytnia za Mc Donalds'em).
Powrót około godziny 16.00.

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia  24 kwietnia 2019r. (nr telefonu 41 36 76 726)

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Kategoria: 
Edukacja wczesnoszkolna
Plastyka
Wychowanie przedszkolne