Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji małego dziecka

Szanowni Państwo Dyrektorzy Przedszkoli

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli wychowania przedszkolnego na szkolenie:

Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji małego dziecka

Termin szkolenia: 6 – 7 maja 2019 r., godz. 16.30 – 19.30
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
Miejsce szkolenia: Przedszkole Samorządowe nr 34 w Kielcach, ul. Szajnowicza Iwanowa 15.

Program:

  1. Higiena głosu i układu narządów ruchu.
  2. Sposoby aktywizowania dzieci w zabawach integracyjnych, twórczych i odtwórczych.
  3. Taniec formą integracji grupy.
  4. Zabawy taneczne i muzyczno – ruchowe.
  5. Śpiew i ruch przy muzyce podstawowymi formami ekspresji muzycznej dziecka.

Uczestnicy szkolenia otrzymają skrypt warsztatowy w wersji papierowej (nuty, teksty) + CD ROM (audio i multimedia).

Prowadzący szkolenie:
Piotr Kaja – nauczyciel muzyki i rytmiki, kompozytor, aranżer i muzyk, edukator/trener prowadzący od 1993 roku warsztaty metodyczne dla nauczycieli. Uczestnik międzynarodowych projektów edukacyjnych. Uczestnik i lektor Międzynarodowych Letnich Kursów Orffa organizowanych przez Instytut Carla Orffa w Salzburgu.

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji książkowych oraz opracowań muzycznych. Ponadto autor licznych artykułów metodycznych, naukowych i popularnonaukowych, programów nauczania muzyki oraz programów wychowania przedszkolnego.

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Zainteresowani nauczyciele proszeni są o potwierdzenie udziału (numer tel.  41 36 76 726) do dnia 26 kwietnia 2019 r.

Kategoria: 
Wychowanie przedszkolne