Uwaga ! Zmiany w regulaminie V Miejskiego Turnieju Języka Angielskiego „Young English Wizards”

  1. Konkurs  zorganizowany będzie jednoetapowo.
  2. Warunkiem przystąpienia szkoły do Turnieju jest wytypowanie wg własnych kryteriów czteroosobowej drużyny konkursowej, wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik 1) i przekazanie go do sekretariatu organizatora - Szkoła Podstawowa nr 2 w Kielcach, ul Generała Tadeusza Kościuszki 5 w terminie do 31.05.2019 r. lub na adres mailowy nauczyciela odpowiedzialnego za organizację  madziormos@onet.eu. Każda szkoła może zgłosić tylko jedną drużynę reprezentującą placówkę.
  3. Etap międzyszkolny i jednocześnie finał  Turnieju odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 roku o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Kielcach ul. Generała Tadeusza Kościuszki 5.
  4.  Czas trwania eliminacji  wynosi 60 minut. Prosimy, aby uczniowie zabrali ze sobą wyposażone piórniki (ołówek, długopis, kredki, itp.) oraz obuwie zmienne.
  5. Zadania konkursowe będą miały formę testu składającego się z pytań gramatycznych oraz leksykalnych zgodnych z zakresem wymagań opisanym w podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego. Zadania mają postać zadań wielokrotnego wyboru, zdań do uzupełnienia, wykreślania, dopasowywania elementów a także układanek dydaktycznych. Każdy członek drużyny wypełnia test samodzielnie.
  6. Konkursowe zadania leksykalno - gramatyczne wzbogacone będą o elementy realioznawcze dotyczące geografii, kultury i tradycji Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii np. krainy geograficzne (stolice, symbole, patroni itp.), atrakcje turystyczne Londynu, informacje dotyczące rodziny królewskiej, zwyczaje świąteczne, sławne osoby pochodzenia brytyjskiego, znane piosenki i wiersze w języku angielskim.
  7. Laureatami Turnieju zostaną trzy drużyny, których członkowie wspólnie osiągną najwyższy wynik, obliczony po zsumowaniu punktów.
  8. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a zdobywcy I, II, i III miejsca nagrody.
  9. Uroczyste podsumowanie Konkursu, wręczenie dyplomów i nagród laureatom odbędzie się w dniu 11.06.2019 r. około godz. 12:00 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Kielcach ul. Generała Tadeusza Kościuszki 5.
Kategoria: 
Język angielski