VII KIELECKIE DYKTANDO MATEMATYCZNE

W dniu 20 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 wszyscy uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej i klas trzecich gimnazjum – w szkołach,  dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce - napiszą po raz siódmy dyktando matematyczne. Tradycyjnie będzie się ono składać z kilkunastu krótkich zadań rachunkowych.

Szkoły otrzymają 20 maja rano (do godziny 900) pocztą elektroniczną treści zadań, które powinny zostać przepisane na tablicy o godz. 1100 oraz informację o przebiegu tegorocznej edycji badania umiejętności rachunkowych. Zadania mogą być również rozdane uczniom w formie kserokopii zestawów przesłanych do szkół.

Uczniowie podzieleni na dwie grupy rozwiązują zadania na własnych kartkach.

Czas przeznaczony na dyktando matematyczne to 40 minut.

Arkusze z rozwiązanymi zadaniami sprawdzają nauczyciele matematyki poszczególnych szkół. Prace uczniów przechowują szkoły, do końca roku szkolnego 2018/2019.

Szkoły przesyłają do SODMiDN w Kielcach wyniki zbiorcze drogą elektroniczną, na adres sodmidn@sodmidn.kielce.eu (w formacie Excel), do piątku 24 maja 2019 r.- w tabeli informującej o liczbie poprawnych rozwiązań. Tabela do wypełnienia zostanie przesłana do szkół wraz z zestawami zadań.

W sytuacjach losowych (na przykład wyjazd klasy na wycieczkę) badanie umiejętności rachunkowych można przeprowadzić w późniejszym terminie pod warunkiem, że wyniki zostaną przesłane do 27 maja. Informację o zmianie terminu wpisuje się w wyznaczonym miejscu tabeli.

Na podstawie uzyskanych wyników ustalone zostaną - podobnie jak w poprzednich latach - współczynniki łatwości poszczególnych zadań, udostępnione następnie na stronie SODMiDN w Kielcach. Współczynniki te oraz porównanie ich z obliczonym przez nauczycieli poziomem wykonania zadań w poszczególnych klasach pomogą ustalić, jakie umiejętności rachunkowe uczniów wymagają dodatkowych ćwiczeń.

Zadania zostaną przesłane na adresy elektroniczne szkół, wskazane w poprzednim roku szkolnym. Prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny z SODMiDN w Kielcach (41 36 76 726), jeżeli 20 maja 2019 roku, do godziny 930 szkoła nie otrzyma zadań i tabeli.

Kategoria: 
Matematyka - szkoły podstawowe