UCZEŃ ZDOLNY W KLASIE – RADOŚĆ CZY PROBLEM?

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w  Kielcach zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na konferencję:

UCZEŃ ZDOLNY W KLASIE – RADOŚĆ CZY PROBLEM?

W programie:

  • Portret ucznia zdolnego – diagnoza.
  • Zagrożenia i możliwości rozwojowe uczniów zdolnych.
  • Wybrane metody i formy pracy.
  • Propozycja wykorzystania klocków LEGO w rozwijaniu myślenia logicznego i kodowania.

Spotkanie odbędzie się 23 maja 2019r. (czwartek) w godz. 15.30 – 17.00 w  Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42

Konferencja jest bezpłatna dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Proszę o zadeklarowanie obecności w spotkaniu do dnia 22 maja 2019r., numer tel. 41 36 76 726

Kategoria: 
Edukacja wczesnoszkolna