Nowa podstawa programowa z matematyki

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych
Nauczyciele matematyki

Samorządowy  Ośrodek  Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach  zaprasza nauczycieli matematyki na spotkanie metodyczne  

Nowa podstawa programowa z matematyki

Termin spotkania: 27 maja 2019 r. (poniedziałek),  godz. 15:30 – 17:45
Miejsce:  SODMiDN w Kielcach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42

W programie:

  1. Analiza nowej podstawy programowej z matematyki dla szkół ponadpodstawowych obowiązującej od 01.09.2019 r.
  2. Modyfikacja i tworzenie programów nauczania uwzględniających potrzeby i możliwości uczniów.
  3. Badanie potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa metodycznego na nowy rok szkolny 2019/2020.

Spotkanie metodyczne jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Kategoria: 
Matematyka - szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne