Integracja sensoryczna w praktyce szkolnej - analiza opinii

SZANOWNI PAŃSTWO
DYREKTORZY SZKÓŁ w Kielcach
Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza pedagogów i psychologów na szkolenie:

Integracja sensoryczna w praktyce szkolnej - analiza opinii

Termin: 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek), godz. 11:30 – 13:30
Miejsce: SODMiDN w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.

Szkolenie poprowadzą specjaliści z Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Kielcach.

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce. Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie udziału w zajęciach – tel. 41 36 76 726 - do dnia 30.05.2019 r.