Konferencja metodyczna dla nauczycieli matematyki uczących w szkołach podstawowych

SZANOWNI PAŃSTWO
DYREKTORZY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w Kielcach
NAUCZYCIELE MATEMATYKI

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli matematyki uczących w szkołach podstawowych na ostatnią w roku szkolnym 2018/2019 konferencję metodyczną

Termin: 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek), godz. 15:00 – 16:30
Miejsce: SODMiDN w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42

W programie:

  1. Analiza wybranych zadań z egzaminu ósmoklasisty i z egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum w 2019 roku.
  2. Omówienie wyników VII Kieleckiego Dyktanda Matematycznego.
  3. Prezentacja przykładów wykorzystania TIK na lekcjach matematyki.
  4. Badanie potrzeb szkoleniowych nauczycieli na rok szkolny 2019/2020.

Konferencja jest bezpłatna dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Serdecznie zapraszamy!

Kategoria: 
Język polski - szkoły podstawowe
Matematyka - szkoły podstawowe