Nowoczesne technologie i innowacyjne metody w pracy polonisty

Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych w Kielcach
Nauczyciele  języka polskiego

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza  nauczycieli języka polskiego na konferencję metodyczną, która odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 r.  (wtorek)  w godzinach 15.30-17.00 w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, ul. Księdza Piotra Ściegiennego 2.

Temat:   Nowoczesne technologie i innowacyjne metody w pracy polonisty.

W programie:

  1. Przedsięwzięcia edukacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem nowoczesnych technologii-  prezentacje nauczycieli kieleckich szkół ponadgimnazjalnych.
  2. Platforma edukacyjna w pracy polonisty – podsumowanie pracy doradcy metodycznego SODMiDN.

Konferencja jest bezpłatna dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Kielce.

Ze względów organizacyjnych  prosimy o potwierdzenie obecności na konferencji do dnia 5 czerwca br. -  nr tel. 41 36 76 726.

Kategoria: 
Język polski - szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne