Konferencja metodyczna dla nauczycieli matematyki

Szanowni Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
Nauczyciele matematyki

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli matematyki na konferencję metodyczną.

Termin: 16 września 2019 r. (poniedziałek),  godz. 16:00 – 18:15
Miejsce: Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42

W programie:

  1. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.
  2. Wdrażanie podstawy programowej z matematyki w szkole ponadpodstawowej.
  3. Vademecum nauczyciela.
  4. Diagnoza wstępna w planowaniu pracy dydaktycznej nauczyciela.
  5. Badanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2019/2020.

Uwaga! Każdy uczestnik spotkania otrzyma bezpłatnie egzemplarz Vademecum Nauczyciela wydany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Zainteresowani nauczyciele proszeni są o potwierdzenie udziału do 13 września 2019 r. tel. 41 36 76 726.

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Kategoria: 
Matematyka - szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne