Organizacja doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Kielcach
Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli doradców zawodowych na konferencję metodyczną:

Organizacja doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych

Konferencja odbędzie się dnia 18 września 2019 r. (środa) w godz. 16.00 – 18.15 w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42

W programie:

  • Przepisy prawa regulujące doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych.
  • System doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych.
  • Treści programowe zajęć z doradztwa zawodowego.
  • Przedstawienie propozycji SODMiDN w Kielcach w zakresie doskonalenia warsztatu pracy doradcy zawodowego.
  • Program realizacji doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych w klasach I-III, IV-VI oraz VII-VIII.

Konferencja jest bezpłatna dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Prosimy o potwierdzenie udziału do 17 września 2019 r. nr telefonu: 41 36 76 726

Kategoria: 
Doradztwo zawodowe