WDRAŻANIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z BIOLOGII W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół Ponadpodstawowych i Ponadgimnazjalnych
Nauczyciele biologii

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli biologii na konferencję metodyczną:

WDRAŻANIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ
W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ

Termin: 23 września 2019 r., godz. 16:00 – 17.30
Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Kielcach, ul. P. Ściegiennego 15

Program konferencji:

  • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.
  • Założenia podstawy programowej biologii w szkole ponadpodstawowej.
  • Vademecum nauczyciela – biologia.
  • Oferta form doskonalenia nauczycieli przygotowana przez SODMiDN w Kielcach na rok szkolny 2019/2020 oraz badanie potrzeb nauczycieli biologii w zakresie tematyki szkoleń.
  • Sprawy różne.

Uwaga! Każdy uczestnik spotkania otrzyma bezpłatnie egzemplarz Vademecum Nauczyciela wydany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Konferencja jest bezpłatna dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Kategoria: 
Biologia