GeoGebra - Konstrukcje geometryczne oraz dowodzenie twierdzeń geometrycznych.

Szanowni Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych
Nauczyciele matematyki

Samorządowy  Ośrodek  Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach  zaprasza nauczycieli matematyki na pierwsze warsztaty z cyklu GeoGebra na lekcjach matematyki.

Temat spotkania: Konstrukcje geometryczne oraz dowodzenie twierdzeń geometrycznych.

Termin pierwszego spotkania: 21 października 2019 r. (poniedziałek), godz. 16:00 – 19:00
Miejsce:  SODMiDN w Kielcach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42

W programie:

  • Zapoznanie z funkcjonalnościami  GeoGebry.
  • Ćwiczenia dotyczące konstrukcji geometrycznych.
  • Wykonanie apletu przedstawiającego dowód jednego z wybranych twierdzeń.
  • Podsumowanie efektów pracy wszystkich uczestników spotkania.

Warsztaty są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Zainteresowani nauczyciele proszeni są o potwierdzenie udziału do 18 października 2019r. (telefoniczne pod numerem 41 36 76 726).

Serdecznie zapraszamy!

Kategoria: 
Matematyka - szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne