ATRAKCYJNE LEKCJE W CENTRUM GEOEDUKACJI W KIELCACH

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół w Kielcach
Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli biologii, chemii, fizyki, geografii i przyrody na zajęcia pt:

ATRAKCYJNE LEKCJE W CENTRUM GEOEDUKACJI W KIELCACH

Program spotkania:

  • prezentacja multimedialna dotycząca oferty edukacyjnej Geoparku Kielce,
  • zwiedzanie Sali Wystaw Czasowych,
  • zwiedzanie nowej wystawy stałej, która obejmuje podwodną stację badawczą „CHRONOS” i  GEO-LABORATORIUM,
  • seans w kinie 5D,
  • wizyta w salach Klubu Miłośników Geologii.

Miejsce spotkania: Centrum Geoedukacji w Kielcach, ul. Daleszycka 21
Termin: 30 października 2019 r. (środa), w godzinach 16.00 – 18.15

Prosimy o potwierdzenie udziału w zajęciach do dnia 28 października 2019r. (tel. 41 36 76 726).

Zajęcia są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Kategoria: 
Biologia
Chemia
Fizyka
Geografia/Przyroda