TIK w nauczaniu fizyki w szkole podstawowej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych
Nauczyciele fizyki

 Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli fizyki na konferencję metodyczną:

„TIK w nauczaniu fizyki w szkole podstawowej”

Termin: 29 października 2019 r., godz. 16:00 – 17.30
Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Kielcach, ul. P. Ściegiennego 15

Program konferencji:

  • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.
  • Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK ) na lekcjach fizyki.
  • Oferta form doskonalenia nauczycieli przygotowana przez SODMiDN w Kielcach na rok szkolny 2019/2020.
  • Sprawy różne.

Konferencja jest bezpłatna dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Kategoria: 
Fizyka