Nowa podstawa programowa z informatyki w liceum i technikum

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół
Nauczyciele informatyki szkół ponadgimnazjalnych
Nauczyciele informatyki szkół ponadpodstawowych

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli informatyki na konferencję „Nowa podstawa programowa z informatyki w liceum i technikum”, która odbędzie się 14 listopada 2019 roku, w godz. 15.00−17.15.

Miejsce konferencji:  Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, sala nr 16.

Program  konferencji:

  1. Charakterystyka nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum i technikum z informatyki.
  2. Porównanie poprzedniej i obecnej podstawy programowej z informatyki oraz uzasadnienie najważniejszych zmian: zakres podstawowy i zakres rozszerzony.
  3. Omówienie warunków i sposobów realizacji nowej podstawy z informatyki.
  4. Dyskusja dotycząca efektywnego wdrażania nowej podstawy programowej z informatyki.
  5. Prezentacja oferty szkoleniowej ŚCDN związanej z wdrażaniem nowej podstawy programowej z informatyki w roku szkolnym 2019/2020.
  6. Prezentacja oferty szkoleniowej SODMiDN na rok szkolny 2019/2020.

Gościem specjalnym konferencji będzie dr Anna Beata Kwiatkowska, wykładowca na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz w Liceum Akademickim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Pracowni Metodyki Nauczania Informatyki. Od 2012 roku wiceprzewodnicząca Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej, zaangażowana w prace nad nową podstawą programową z informatyki wprowadzającą od najmłodszych lat w szkole naukę algorytmiki i programowania.

Konferencja metodyczna jest  bezpłatna dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Prosimy o zadeklarowanie obecności w terminie do dnia 8.11. 2019 r.  - numer telefonu: 41 36 76 726 Konieczne jest również zalogowanie się na stronie konferencji: https://sos.scdn.pl/szczegoly.php?id_form=6210 Kod szkolenia: KMS13

Kategoria: 
Edukacja informatyczna/ informatyka