Kahoot - tworzenie i przeprowadzanie interaktywnych quizów

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół
Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli na warsztaty „Kahoot - tworzenie i przeprowadzanie interaktywnych quizów”, które odbędą się  20 listopada 2019 roku, w godz. 16.00−19.00.

Miejsce warsztatów:  SODMiDN w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.

Program:

  1. Zakładanie konta na platformie kahoot.com.
  2. Tworzenie quizów, ankiet i testów.
  3. Korzystanie ze strony kahoot.it.
  4. Wykorzystanie aplikacji Kahoot do testowania wiedzy ucznia - przykłady dobrych praktyk. 

Warsztaty są  bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zadeklarowanie obecności w terminie do dnia 18.11. 2019 r.  - numer telefonu: 41 36 76 726

Kategoria: 
Biologia
Chemia
Doradztwo zawodowe
Edukacja informatyczna/ informatyka
Edukacja wczesnoszkolna
Fizyka
Geografia/Przyroda
Historia
Język angielski
Język polski - szkoły podstawowe
Język polski - szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne
Język rosyjski
Matematyka - szkoły podstawowe
Matematyka - szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne
Nowa podstawa programowa
Plastyka
Przedmioty zawodowe
Religia
Wychowanie fizyczne
Wychowanie i opieka
Wychowanie przedszkolne