Pedagogika zabawy

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli świetlic i edukacji wczesnoszkolnej na szkolenie

Pedagogika zabawy

Termin szkolenia: 14 listopada 2019 r., godz. 15.30 – 19.15
Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych
Miejsce szkolenia: Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42

PROGRAM SZKOLENIA

  • Usystematyzowanie informacji na temat zabawy, jej funkcji, animacyjnej roli, a także roli i znaczeniu w życiu dziecka.
  • Zapoznanie z metodami pedagogiki zabawy wraz z ich praktycznym wykorzystaniem.
  • Omówienie i zaprezentowanie przykładowych zabaw plastycznych, ruchowych i prostych tańców integracyjnych.
  • Propozycje zabaw do wykorzystania w różnych sytuacjach (zabawy na dobry początek, poznajmy się, poznajmy się bliżej, zabawy relaksacyjne, zabawy rozluźniające, zabawy sportowe itp.).

Prowadzący szkolenie: Marta Michalska

Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zainteresowani nauczyciele proszeni są o potwierdzenie udziału (numer tel. 41 36 76 726) do dnia 8 listopada 2019 r.

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Kategoria: 
Edukacja wczesnoszkolna
Wychowanie i opieka