Pierwsza pomoc przedmedyczna

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Przedszkoli i Szkół w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza zainteresowanych nauczycieli na szkolenie

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Termin szkolenia: 18, 20, 22 listopada 2019 r., godz. 16.00 – 19.00
Czas trwania: 12 godzin dydaktycznych
Miejsce szkolenia: Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42

PROGRAM SZKOLENIA

 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.
 • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
 • Wezwanie pomocy.
 • Zadławienia.
 • Poszkodowany nieprzytomny.
 • Zatrucia.
 • Podstawowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
 • Urazy.
 • Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran.
 • Unieruchomienie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć.
 • Postępowanie w przypadku wychłodzenia i przegrzania.
 • Prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego.
 • Inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego.
 • Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
 • Wsparcie psychiczne poszkodowanego.
 • Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.

Prowadzący szkolenie: Krzysztof Kwiecień – ratownik medyczny

Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zainteresowani nauczyciele proszeni są o potwierdzenie udziału (numer tel. 41 36 76 726) do dnia 15 listopada 2019 r.

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.