W poszukiwaniu nowych sposobów prowadzenia zajęć plastycznych w oparciu o tradycje polskie - Boże Narodzenie

SZANOWNI DYREKTORZY
KIELECKICH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza zainteresowanych nauczycieli na wyjazdowe warsztaty metodyczne:

"W poszukiwaniu nowych sposobów prowadzenia zajęć plastycznych w oparciu o tradycje polskie - Boże Narodzenie"

W programie :

  • rozważania podczas podróży: Materialne dziedzictwo kulturowe regionu i tradycje polskie inspiracją działań edukacyjnych,
  • Państwowe Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie- poznanie zbiorów z przewodnikiem,
  • DECORA w Miechowie -poznanie tradycyjnej XIX – wiecznej technologii wyrobu szklanych ozdób świątecznych,
  • warsztaty plastyczne: własnoręczne dekorowanie szklanej ozdoby świątecznej (projektowanie motywu zdobniczego, malowanie, brokatowanie).

Szkolenie odbędzie się w dniu 28 listopada 2019r. w Państwowym Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie oraz w Zakładzie Produkcyjnym DECORA w Miechowie.

Wyjazd z Kielc o godzinie 10.00
( przystanek ul. Armii Krajowej, za Mc Donalds'em)
Powrót około godziny 17.00

Z uwagi na należytą organizację warsztatów prosimy o telefoniczne zgłoszenie udziału
do dnia 22 listopada 2019 r. tel. 41 36 76 726
Liczba miejsc ograniczona.
O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce

Kategoria: 
Edukacja wczesnoszkolna
Plastyka
Wychowanie przedszkolne