TWÓRCZY NAUCZYCIEL, TWÓRCZY UCZEŃ

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
Nauczyciele przedmiotów matematyczno - przyrodniczych

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych na szkolenie:

TWÓRCZY NAUCZYCIEL, TWÓRCZY UCZEŃ

Program szkolenia:

  • Jak zachęcać uczniów do kreatywności, samodzielności i innowacyjności?
  • Trening twórczości - przykładowe ćwiczenia.
  • Motywowanie do twórczej postawy w uczeniu się przedmiotów matematyczno - przyrodniczych.

Miejsce szkolenia: Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42
Termin: 19 listopada 2019 r. (wtorek), godz. 16.00 – 19.45

Prosimy o potwierdzenie udziału w zajęciach do dnia 15 listopada 2019 r. (tel. 41 36 76 726).

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Kategoria: 
Biologia
Chemia
Fizyka
Geografia/Przyroda
Matematyka - szkoły podstawowe