Nowoczesne rozwiązania metodyczne w pracy nauczyciela

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
Nauczyciele przedmiotów matematyczno - przyrodniczych

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych na szkolenie:

Nowoczesne rozwiązania metodyczne w pracy nauczyciela

Program szkolenia:

  • Skuteczna edukacja i jej zasady.
  • Metody kształcenia w procesie edukacji.
  • Nowoczesne metody nauczania w szkole.

Miejsce spotkania: Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. J. Piłsudskiego 42
Termin: 11 grudnia 2019 r. (środa), godz. 16.00 – 19.45

Prosimy o potwierdzenie udziału w zajęciach do dnia 9 grudnia 2019 r. (tel. 41 36 76 726).

Zajęcia są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Kategoria: 
Biologia
Chemia
Fizyka
Geografia/Przyroda
Matematyka - szkoły podstawowe
Matematyka - szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne