Tworzenie lub modyfikacja programów nauczania i sposoby ich ewaluacji

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
Nauczyciele

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli na szkolenie:

Tworzenie lub modyfikacja programów nauczania
i sposoby ich  ewaluacji

Program szkolenia:

  • Podstawy prawne dotyczące wdrażania programów nauczania.
  • Drogi pozyskiwania programów nauczania.
  • Podstawowe elementy w programach nauczania.
  • Modyfikowanie  i ewaluacja programów nauczania.

Miejsce szkolenia: Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. J. Piłsudskiego 42
Termin: 15 stycznia 2020 r. (środa), w godz. 16:00 – 19.00

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 14 grudnia 2020 r. (tel. 41 36 76 726).

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Kategoria: 
Biologia
Chemia
Doradztwo zawodowe
Edukacja informatyczna/ informatyka
Edukacja wczesnoszkolna
Fizyka
Geografia/Przyroda
Historia
Język angielski
Język polski - szkoły podstawowe
Język polski - szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne
Język rosyjski
Matematyka - szkoły podstawowe
Matematyka - szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne
Nowa podstawa programowa
Plastyka
Przedmioty zawodowe
Religia
Technika
Wychowanie fizyczne
Wychowanie i opieka
Wychowanie przedszkolne