Edukacja matematyczna – wszystko co powinien wiedzieć starszak, część II.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Przedszkoli w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza zainteresowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego na szkolenie

Edukacja matematyczna –
wszystko co powinien wiedzieć starszak, część II.

Szkolenie odbędzie się w terminach do wyboru przez nauczyciela:

20 stycznia 2020 r. (poniedziałek) w godz. 16.30 – 19.30
22 stycznia 2020 r. (środa) w godz. 16.30 – 19.30
23 stycznia 2020 r. (czwartek) w godz. 16.30 – 19.30

w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42 w Kielcach

W programie praktyczne rozwiązania w zakresie:

  • układania i rozwiązywania zadań z treścią;
  • mierzenia długości oraz mierzenia płynów;
  • ważenia;
  • mierzenia czasu;
  • rozwijania pojęć geometrycznych;
  • rozwijania pojęć w zakresie ekonomii;
  • konstruowania gier.

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Prosimy o potwierdzenie udziału do 17 stycznia 2020 r. nr telefonu: 41 36 76 726.

Kategoria: 
Wychowanie przedszkolne