„JESZCZE WYTNĘ KOGUTKA, KOGUTKA…” - tradycje wielkanocne i wiosenne w procesie edukacyjnym I wychowawczym

SZANOWNI DYREKTORZY
KIELECKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Muzeum Narodowe w Kielcach

zapraszają zainteresowanych nauczycieli na wielkanocne warsztaty metodyczne:

„JESZCZE WYTNĘ KOGUTKA, KOGUTKA…” - tradycje wielkanocne i wiosenne w procesie edukacyjnym I wychowawczym

Spotkania odbędą się w dniach 25, 26, 27 marca 2020r. w godz. 14.00 – 17.00 (termin do wyboru przez nauczyciela) w Muzeum Narodowym w Kielcach – Pałac Biskupów Krakowskich, Plac Zamkowy 1

W programie:

  • Sztuka ludowa integralną częścią dziedzictwa kulturowego - rozważania w kontekście realizacji podstawy programowej
  • Z historii wycinanki - prezentacja technik wycinankarskich
  • Warsztaty twórcze: wykonywanie różnorodnych wycinanek inspirowanych wiosną i Wielkanocą

Z uwagi na należytą organizację warsztatów prosimy o telefoniczne zgłoszenie udziału do dnia 20 marca 2020 r. tel. 41 36 76 726

Udział w warsztatach jest bezpłatny dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce

Kategoria: 
Edukacja wczesnoszkolna
Plastyka
Wychowanie przedszkolne