Konkurs Literacki on-line

Szanowni Państwo Nauczyciele języka polskiego, historii, wychowawcy

Zapraszamy Waszych uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie literackim on-line. Myślą przewodnią konkursu jest przesłanie Jana Karskiego: Pamiętajcie, że świat jest pełen niesprawiedliwości, a nawet zła, którym winniście się z odwagą przeciwstawiać. O sprawiedliwość, o wolność, o godność i jakość życia należy stale walczyć. Konkurs polega na napisaniu pracy, w dowolnej formie literackiej, na jeden z poniższych tematów. Praca nie może przekraczać czterech stron. Należy ją przesłać elektronicznie na adres: biuro@jankarski.org.pl do 10 czerwca 2020 roku. Ogłoszenie laureatów i publikacja nagrodzonych prac, na stronach Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, nastąpi 24 czerwca 2020 roku. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach.

Regulamin dostępny jest na stronie www.jankarski.org.pl

Do pobrania:
1. Regualmin
2. Zgoda rodziców