EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI - MATERIAŁY NA KONSULTACJE

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół Podstawowych w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli matematyki szkół podstawowych na szkolenie on-line:

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI -
MATERIAŁY NA KONSULTACJE

Szkolenie odbędzie się na platformie edukacyjnej Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach:

 http://e-sodmidn.kielce.eu

Termin szkolenia: 18.05.2020 r. – 25.05.2020 r.

Zasady udziału w szkoleniu:

  1. Zalogowanie się na platformie http://e-sodmidn.kielce.eu
  2. W zakładce Matematyka – szkoły podstawowe wybieramy kurs Egzamin ósmoklasisty 2020 – matematyka, a w nim Temat 2.
  3. Proszę zapoznać się z materiałami, które zostały tam umieszczone.
  4. Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia uczestnictwa jest przesłanie odpowiedzi na zawarte w prezentacji pytania na adres mailowy doradcy metodycznego matematyki 2020basek@gmail.com

Udział w szkoleniu wymaga zalogowania na platformie. Konta nie są potwierdzane automatycznie przez pocztę e-mail tylko ręcznie przez Administratora w czasie 24 godzin po weryfikacji uprawnień do korzystania.

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Kategoria: 
Matematyka - szkoły podstawowe