EGZAMINACYJNE LAST MINUTE, czyli jak pomóc uczniom zdać egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół Podstawowych w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli języka angielskiego szkół podstawowych na szkolenie on-line: http://e-sodmidn.kielce.eu

EGZAMINACYJNE LAST MINUTE, czyli jak pomóc uczniom zdać egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

Szkolenie odbędzie się na platformie edukacyjnej Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
http://e-sodmidn.kielce.eu

Termin szkolenia: 21 maja 2020 r. – 11 czerwca 2020 r.

Zasady udziału w szkoleniu:

  1. Zalogowanie się na platformie http://e-sodmidn.kielce.eu
  2. W zakładce Język angielski wybieramy temat Egzamin ósmoklasisty.
  3. Proszę zapoznać się z materiałami, które zostały tam umieszczone.
  4. Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia uczestnictwa jest:
    • kontakt z doradcą metodycznym języka angielskiego drogę mailową
    • potwierdzenie wykonania ćwiczenia zawartego w materiałach zamieszczonych na platformie i przesłanie go na adres mailowy tamarahachulska@gmail.com

Udział w szkoleniu wymaga zalogowania na platformie. Konta nie są potwierdzane automatycznie przez pocztę e-mail tylko ręcznie przez Administratora w czasie 24 godzin po weryfikacji uprawnień do korzystania.

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Kategoria: 
Język angielski