KONSULTACJE MATURALNE Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ - CZERWIEC 2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół Ponadpodstawowych i Ponadgimnazjalnych w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na szkolenie on-line:

KONSULTACJE  MATURALNE  Z  JĘZYKA  POLSKIEGO
MAJ - CZERWIEC 2020

Szkolenie odbędzie się na platformie edukacyjnej Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
http://e-sodmidn.kielce.eu

Termin szkolenia: 18.05.2020 r. – 25.05.2020 r.

Zasady udziału w szkoleniu:

  1. Zalogowanie się na platformie http://e-sodmidn.kielce.eu
  2. W zakładce język polski wybieramy temat  à Konsultacje maturalne…
  3. Proszę zapoznać się z materiałami, które zostały tam umieszczone.
  4. Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia uczestnictwa jest:
    • przesłanie odpowiedzi na zawarte w prezentacji pytania (przedostatni slajd) na adres mailowy doradcy metodycznego języka polskiego: elasob@interia.eu

Udział w szkoleniu wymaga zalogowania na platformie. Konta nie są potwierdzane automatycznie przez pocztę e-mail tylko ręcznie przez Administratora w czasie 24 godzin po weryfikacji uprawnień do korzystania.

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Kategoria: 
Język polski - szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne