Planowanie pracy wychowawczej w zespole klasowym

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza zainteresowanych nauczycieli na szkolenie:

Planowanie pracy wychowawczej w zespole klasowym

Szkolenie realizuje kierunek polityki oświatowej państwa - Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Szkolenie odbędzie się dnia 15.09.2020 r. (wtorek) w godzinach 15.00 – 18.45 w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 14.09.2020 r. drogą telefoniczną: 41 36 76 726.

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Kategoria: 
Wychowanie i opieka