Konferencja metodyczna dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych

SZANOWNI PAŃSTWO
DYREKTORZY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w Kielcach
NAUCZYCIELE MATEMATYKI

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli matematyki na konferencję metodyczną.

Termin: 17 września 2020 r. (czwartek), godz. 16:00 – 18:15
Miejsce: SODMiDN w Kielcach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42

Program:

Praca nauczycieli matematyki w sytuacji pandemii COVID-19 – wyzwania i zagrożenia.
Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021w edukacji matematycznej.
Oferta szkoleniowa SODMiDN w Kielcach w nowym roku szkolnym.
Badanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia i doradztwa metodycznego.

 

Konferencja jest bezpłatna dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 16.09.2020 r. – nr telefonu 41 36 76 726.

Kategoria: 
Matematyka - szkoły podstawowe